โรงพยาบาลสูงเม่น | SMHOS.COM

วันทำการ คลินิค เวลาเช้า เวลาบ่าย
วันทำการ คลินิค เวลาเช้า เวลาบ่าย
วันจันทร์ ตรวจโรคทั่วไป 08.30-12.00 น. 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ตรวจสุขภาพฟัน 08.30-12.00 น. 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ ตรวจความดันโลหิต 08.30-12.00 น. 13.00-16.30 น.
วันจันทร์ คลินิคโรคหัวใจ 08.30-12.00 น. -
วันจันทร์ ไร้พุง , สูงอายุ - 13.00-16.30 น.
วันทำการ คลินิค เวลาเช้า เวลาบ่าย
วันทำการ คลินิค เวลาเช้า เวลาบ่าย
วันอังคาร ตรวจโรคทั่วไป 08.30-12.00 น. 13.00-16.30 น.
วันอังคาร ตรวจความดันโลหิตสูง 08.30-12.00 น. -
วันอังคาร คลินิคโรคหัวใจ 08.30-12.00 น. -
วันอังคาร คลินิคโรคหลอดเลือดในสมอง 08.30-12.00 น. -
วันอังคาร ตรวจสุขภาพฟัน 08.30-12.00 น. 13.00-16.30 น.
วันอังคาร ถุงลมโป่งพอง - 13.00-16.30 น.
วันอังคาร คลินิคโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง - 13.00-16.30 น.
วันอังคาร หอบหืด - 13.00-16.30 น.
วันทำการ คลินิค เวลาเช้า เวลาบ่าย
วันทำการ คลินิค เวลาเช้า เวลาบ่าย
วันพุธ ตรวจโรคทั่วไป 08.30-12.00 น. 13.00-16.30 น.
วันพุธ คลินิคเบาหวาน 08.30-12.00 น. -
วันพุธ ตรวจสุขภาพฟัน 08.30-12.00 น. 13.00-16.30 น.
วันพุธ ฉีดวัคซีนทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน 08.30-12.00 น. -
วันพุธ คลินิคโรคไตวาย - 13.00-16.30 น.
วันทำการ คลินิค เวลาเช้า เวลาบ่าย
วันทำการ คลินิค เวลาเช้า เวลาบ่าย
วันพฤหัสบดี ตรวจโรคทั่วไป 08.30-12.00 น. 13.00-16.30 น.
วันพฤหัสบดี ตรวจสุขภาพฟัน 08.30-12.00 น. 13.00-16.30 น.
วันพฤหัสบดี สุขภาพจิตและจิตเวช 08.30-12.00 น. -
วันพฤหัสบดี คลินิคโรคไทรอยด์ 08.30-12.00 น -
วันพฤหัสบดี คลินิคโรคหอบหืด - 13.00-16.30 น.
วันทำการ คลินิค เวลาเช้า เวลาบ่าย
วันทำการ คลินิค เวลาเช้า เวลาบ่าย
วันศุกร์ ตรวจโรคทั่วไป 08.30-12.00 น. 13.00-16.30 น.
วันศุกร์ คลินิคเบาหวาน 08.30-12.00 น. -
วันศุกร์ ตรวจสุขภาพฟัน 08.30-12.00 น. 13.00-16.30 น.
วันศุกร์ คลินิคมิตรวัยทีน 08.30-12.00 น. 13.00-16.30 น.
วันศุกร์ คลินิคโรคมะเร็ง - 13.00-16.30 น.
วันศุกร์ เยี่ยมบ้าน/ข้อมูล/รายงาน - 13.00-16.30 น.
* นอกเวลาราชการ , วันหยุดนักขัตฤกษ์ รับเฉพาะ ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน คลอดบุตร นัดฉีดยาทำแผล ตลอด 24 ชั่วโมง *

  การบริการและการติดต่อกับโรงพยาบาล

  การปฏิบัติตัวเพื่อมาตรวจเลือดตามแพทย์นัด

  สิทธิผู้ป่วยอันพึงได้รับบริการทางการแพทย์

  การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน