Home ภาพแห่งความประทับใจ ชาว SMHOS

MOU ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่กับโรงพยาบาลสูงเม่
คุณแม่ปทุม จินดาสุ มอบครุภัณฑ์การแพทย์
คุณแม่ประทุม จินดาสุ มอบเงินเพื่อจัดซื้อที่ดินให้โรงพยาบาลสู
งานกีฬาสา'สุข ปี 2558
งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559
งานสีสรร Color Full ชาว SMHOS
งานเกษียณอายุราชการ จารุณี คุณาคำ(26-09-2558)
ซ้อมแผนบนโต๊ะ โรคไวรัสเมอร์ส
ซ้อมแผนรับสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า(MERS CoV)
ตำบลพระหลวงพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก
ถวายเทียนพรรษา ที่วัดร้องแหย่ง
นำใบเสร็จไปแจกจ่ายกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
บทีมประเมิน DHS/PCA เขตฯ 1
ประชุม War room. DHF
ประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลสูงเม่น ปี 2558
ประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่(11-01-2559)
ผู้บริจาคเพื่อซื้อที่ดิน
พิธีไหว้สักการะศาลพระพรหมและศาลเจ้าที่
ภาพกิจกรรม 5ส ก่อนทำ
รับบริจาก เพื่อจัดซื้อที่ดินให้โรงพยาบาลสูงเม่น
Page:
1
  • 1
    ?page=1
  • 2
    ?page=2
Previous Next