ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ รพสต.พระหลวง

1