ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ รพสต.ปงพร้าว

1