ออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ รพสต.ป่าผึ้ง

1