ถวายเทียนพรรษา วัดร่องแดง-วันวุฒิมงคล(ร้องแหย่ง)

1