สาระสุขภาพ : Health Stations.

ทำไมต้อง “พักตับ”
ทำไมต้อง “พักตับ”

03 ก.ค. 2560 0 929

ในปี 2559 ที่ผ่านมา สสส.รณรงค์เรื่อง “พักตับ โดยชี้ให้ประชาชนเห็นถึงโทษและพิษภัยของเหล้าที่กระทบต่อตับที่เป็นอวัยวะสำคัญในการขับของเสียออกจากร่างกาย ในปี 2560 นี้ ทาง สสส. จึงดำเนินการรณรงค์เรื่องการพักตับในช่วงเข้าพรรษาอย่างต่อเนื่องในคอนเซป &ldquo