ประเภทขยะ

ที่มา : หนังสือการจัดการขยะในระดับชุมชน  สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

ประเภทขยะ thaihealth

แฟ้มภาพ

ปัจจุบันมีการรณรงค์ในเรื่องของการคัดแยกขยะมากขึ้น เนื่องจากหลายฝ่ายเริ่มเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะหย่อนขยะลงในถังนั้น ลองมาทำความเข้าใจถึงประเภทของขยะกันดีกว่า

1.ขยะย่อยสลาย คือ ขยะเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว  นำมาหมักทำปุ๋ยได้  เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น

2.ขยะรีไซเคิล  คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก  เศษโลหะ  กล่องเครื่องดื่ม เป็นต้น

3.ขยะทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นๆ ที่ย่อยสลายยาก ไม่คุ้มค่าถ้านำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  เช่น พลาสติกห่อลูกอม  ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร  เป็นต้น

4.ขยะอันตราย คือ ขยะปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  ติดไฟง่าย  ปนเปื้อนสารพิษ  กัดกร่อน  มีเชื้อโรคปะปนอยู่ ระเบิด ทำให้ระคายเคือง เป็นต้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet