โรงพยาบาลสูงเม่น

โรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำ บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : News Infomation

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่ตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลสูงเม่น
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่ตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลสูงเม่น

11 มิ.ย. 2564 0 13

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่ตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลสูงเม่น

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปี พ.ศ. 2564 ของโรงพยาบาลสูงเม่น
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปี พ.ศ. 2564 ของโรงพยาบาลสูงเม่น

28 เม.ย. 2564 0 43

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นพ.แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น เป็นประธานนำในการทำพิธีไหว้พระพุทธวิโมกข์ อีกทั้งสักการะองค์พระพรหม และศาลตายายโรงพยาบาลสูงเม่น พร้อมถวายเครื่องสักการะ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสูงเม่น เพื่อค

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

24 ธ.ค. 2563 0 203

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โรงพยาบาลสูงเม่น ทำฟันฟรี! 21 ตุลาคม "วันทันตะสาธารรสุขแห่งชาติ"
โรงพยาบาลสูงเม่น ทำฟันฟรี! 21 ตุลาคม "วันทันตะสาธารรสุขแห่งชาติ"

21 ต.ค. 2563 0 100

เนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า พระผู้อยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทย ภาพในความทรงจำของปวงชนชาวไทย คือภาพที่พระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในชนบทห่างไกล พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ซึ่งมีทันต

พิธีรับมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะฟื้นฟูในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
พิธีรับมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะฟื้นฟูในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

22 ก.ย. 2563 0 63

พิธีรับมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ระยะฟื้นฟูในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลสูงเม่น จัดตั้งคัดกรองกลุ่มผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักน้อยและผู้ป่วยเบาหวานเพื่อคัดกรองวัณโรคปอด
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลสูงเม่น จัดตั้งคัดกรองกลุ่มผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักน้อยและผู้ป่วยเบาหวานเพื่อคัดกรองวัณโรคปอด

19 พ.ค. 2563 0 333

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการคัดกรองกลุ่มผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักน้อยและผู้ป่วยเบาหวาน ในพื้นที่ 17 รพสต. มาคัดกรองวัณโรคปอด โดยการเอกซเรย์ปอด จำนวน 100 คน ต่อวัน จึงได้ตั้งจุด one stop service ที่

โรงพยาบาลสูงเม่น ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
โรงพยาบาลสูงเม่น ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

19 พ.ค. 2563 0 298

วันที่ 19 พ.ค. 2563 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสูงเม่น ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ณ ศสช.ดอนมูล ขอบพระคุณ นพ.จิรายุทร์ พุทธรักษา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสูงเม่น เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดอนมูล และผู้เกี่ยวข้องทุก

โรงพยาบาลสูงเม่นได้รับการเยี่ยมประเมินและเสริมพลังจากทีม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่
โรงพยาบาลสูงเม่นได้รับการเยี่ยมประเมินและเสริมพลังจากทีม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่

19 พ.ค. 2563 0 294

ในเรื่อง การเตรียมความพร้อมห้องแยก, cohort ward และติดตามความก้าวหน้า ของโรงพยาบาลที่ยื่นขอสนับสนุนการสร้าง คลินิก ARI

" ตู้ปั๋นสุข " โรงพยาบาลสูงเม่น
" ตู้ปั๋นสุข " โรงพยาบาลสูงเม่น

16 พ.ค. 2563 0 255

เพื่อแบ่งปันความสุข และเป็นแรงบันดาลให้กับทุกท่าน ได้ก้าวผ่านช่วงสถานการณ์ภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ไปด้วยกัน

ประกาศโรงพยาบาลสูงเม่น เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศโรงพยาบาลสูงเม่น เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

22 เม.ย. 2563 0 347

ประกาศโรงพยาบาลสูงเม่น เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อส้รางอาคารที่ดินใหม่ ของโรงพยาบาลสูงเม่นจังหวัดแพร่
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อส้รางอาคารที่ดินใหม่ ของโรงพยาบาลสูงเม่นจังหวัดแพร่

18 มี.ค. 2563 0 248

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อส้รางอาคารที่ดินใหม่ ของโรงพยาบาลสูงเม่นจังหวัดแพร่

สถานีวิทยุชุมชนคนรักสุขภาพ 100.25 MHz จัดรายการออกอากาศสนทนา แลกเปลี่ยน ข้อมูลของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด 19
สถานีวิทยุชุมชนคนรักสุขภาพ 100.25 MHz จัดรายการออกอากาศสนทนา แลกเปลี่ยน ข้อมูลของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด 19

17 มี.ค. 2563 0 307

สถานีวิทยุชุมชนคนรักสุขภาพ 100.25 MHz จัดรายการออกอากาศสนทนา แลกเปลี่ยน ข้อมูลของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด 19 ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น

นพ.แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอสูงเม่น
นพ.แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอสูงเม่น

17 มี.ค. 2563 0 309

นพ.แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอสูงเม่น ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น ลงตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองและตรวจรักษา (คลินิกไข้หวัด ARI)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น ลงตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองและตรวจรักษา (คลินิกไข้หวัด ARI)

13 มี.ค. 2563 0 334

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น ลงตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองและตรวจรักษา (คลินิกไข้หวัด ARI) ของโรงพยาบาลสูงเม่น เพื่อคัดกรองผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่เสี่ยงต่อโรคโควิด 19

Goragod.com
^