รพ.แพร่ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข เขต1 ปี2561 ครั้งที่21