ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 ตำแหน่ง

ประกาศ โรงพยาบาลสูงเม่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา  ปฎิบัติงาน งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสูงเม่น ติดต่อสอบถาม ทางหมายเลขโทรศัพท์  054-541299  ต่อ 1714  หรือ 1710  ในวัน เวลา ราชการ 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง