โรงพยาบาลสูงเม่น ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง