เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ ร่วมกับงาน NCD ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563

ประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ร่วมกับงาน NCD โรงพยาบาลสูงเม่น ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 สำหรับบุคลากรณ์ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลสูงเม่น 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง