ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ งบค่าเสื่อม ร้อยละ 10 20 และ 70 ปีงบประมาณ 2562