ป้ายกำกับ สสจ.แพร่ แจ้งการย้ายข้าราชการในจังหวัด รอบที่1-2562 ผู้ที่มีความประสงค์จะขอย้าย ส่งหลักฐานการขอย้ายผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

ขออภัย ไม่มีข้อมูลสำหรับรายการนี้