ป้ายกำกับ EB 20 รายงานการประชุม และรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของข้าราชการโรงพยาบาลสูงเม่น จ.แพร่ ปีงบประมาณ 2562

EB 20 รายงานการประชุม และรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของข้าราชการโรงพยาบาลสูงเม่น จ.แพร่ ปีงบประมาณ 2562
EB 20 รายงานการประชุม และรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของข้าราชการโรงพยาบาลสูงเม่น จ.แพร่ ปีงบประมาณ 2562

16 ม.ค. 2562 0 309

EB 20 รายงานการประชุม และรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของข้าราชการโรงพยาบาลสูงเม่น จ.แพร่ ปีงบประมาณ 2562

1