โรงพยาบาลสูงเม่น | SMHOS.COM

โรงพยาบาลสูงเม่น

SUNGMEN HOSPITAL

นายแพทย์ แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

 1. แพทย์  จำนวน 8 คน
 2. ทันตแพทย์  จำนวน 5 คน
 3. เภสัชกร  จำนวน 7 คน
 4. พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 67 คน
 5. พยาบาลเทคนิค  จำนวน 1 คน
 6. ข้าราชการ อื่น ๆ  จำนวน 37 คน
 7. ลูกจ้างประจำ  จำนวน 8 คน
 8. พนักงานราชการ  จำนวน 2 คน
 9. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน 51 คน
 10. ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)  จำนวน 19 คน
 11. ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  จำนวน 6 คน
 12. รวมทั้งหมด จำนวน 211 คน

สถานที่ และสิ่งปลูกสร้างรอบ ๆ

 • เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2513 มีสถานะเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง มีแพทย์ประจำ 1 คน ในขณะนั้นได้รับบริจาคที่ดินให้ก่อตั้ง ณ เลขที่ 118 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 • ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณจัดสร้างโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ณ ที่ตั้งเดิม
 • ปี พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข จัดสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ณ ที่ตั้งเดิม จนถึงปัจจุบัน
 • อนาคต กำลังจะเริ่มต้นสร้างโรงพยาบาลสูงเม่น (แห่งใหม่) พื้นที่ จำนวน 25 ไร่

ข้อมูลทั่วไปของอำเภอสูงเม่น

 • อำเภอสูงเม่น มีหมู่บ้านทั้งหมด จำนวน 110 หมู่บ้าน
 • อำเภอสูงเม่น มีตำบลทั้งหมด จำนวน 12 ตำบล
 • อำเภอสูงเม่น มีเทศบาล ทั้งหมด จำนวน 1 แห่ง
 • จำนวนหลังคาเรือน 21,629 หลังคาเรือน
 • จำนวนประชากร ทั้งหมด จำนวน 79,395 คน

** ข้อมูลจาก ........

หน่วยบริการสาธารณสุข

 • โรงพยาบาลชุมชน (30 เตียง) จำนวน 1 แห่ง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 16 แห่ง
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบล จำนวน 1 แห่ง
 • คลินิคแพทย์ จำนวน 9 แห่ง
 • คลินิคทันตกรรม จำนวน 2 แห่ง
 • คลินิคพยาบาลชุมชน จำนวน 14 แห่ง
 • ร้านขายยา จำนวน 15 แห่ง