โรงพยาบาลสูงเม่น | SMHOS.COM

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

เนื้อหา ข่าวประชาสัมพันธ์.

อ่านทั้งหมด... »

หัวข้อข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เนื้อหา ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง.

อ่านทั้งหมด... »

หัวข้อข่าวรับสมัครงาน

เนื้อหา ข่าวรับสมัครงาน.

อ่านทั้งหมด... »

หัวข้อข่าวการศึกษา

เนื้อหา ข่าวการศึกษา.

อ่านทั้งหมด... »

  สาระน่ารู้ สุขภาพ

อ่านทั้งหมด... »

  อื่น ๆ 1

อ่านทั้งหมด... »

  อื่น ๆ 2

อ่านทั้งหมด... »

  ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อซื้อที่ดินให้โรงพยาบาลสูงเม่น

รายนามผู้บริจาค จำนวน
กลุ่มสุทธิ 77 9,000
กลุ่มเพื่อน โรงเรียนวัดนรดิศ รุ่น 88 กทม. 2,000
กลุ่มเพื่อนสถาปัตย์ ศิลปากร รุ่น 37 15,000
รายนามผู้บริจาค จำนวน
กองทุน แก้วธรรมานุกูล 6,500
ก๊วนกอล์ฟสุทธิ 77 3,000
คณะศรัทธา ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 41,000
รายนามผู้บริจาค จำนวน
คณะศรัทธาวัดช่องลม 500
คณะศรัทธาหมู่ที่ 12 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 1,460
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 2,000
รายนามผู้บริจาค จำนวน
ครอบครัว ขานไข(เบญจวรรณ) 9,000
ครอบครัว คุณบันทม ไชยวงศ์ 1,000
ครอบครัว คุณปราณี กาหลง 500

  ผู้มีอุปการะบริจาคทุนทรัพย์เพื่อซื้อที่ดินให้ โรงพยาบาลสูงเม่น


อ่านทั้งหมด... »

  สถานีวิทยุคนรักษ์สุขภาพ | F.M. 100.25 MHz |     โทร. 054-544099